Energibesparing ligger rätt i tiden med dagens miljömedvetenhet och energipriser. Dessa jobb är speciellt roliga för oss att utföra genom att kunden relativt snabbt ser resultat i minskade energikostnader. På värmesidan brukar det innefatta byte av stamventiler/radiatorventiler, montering termostatventiler samt noggrann injustering. Vi utför injustering i alla typer av rörsystem, antingen efter färdiga handlingar eller efter egna beräkningsunderlag. När vi blir kontaktade av en bostadsrättsförening eller villaägare så vill vi få möjlighet att gå igenom fastighetens teknik och dokumentera de fel och brister som finns i värmesystemet.