• En injustering i en hyresfastighet brukar ge 5-25% energibesparing, allt beroende på hur bra eller dåligt värmesystemet fungerar.
  • En wc-stol som rinner 0,6l/minut förbrukar 315 m3 per år vilket motsvarar 4900kr/år.
  • Utgående varmvattnet ska alltid vara minst 55 grader för att undvika legionellabakterier.
  • Varje grads ökning av innertemperaturen motsvarar ca 5-7% ökning av årligt energibehov.