En stor del av våra uppgifter handlar om ombyggnationer i butiker, villor, enskilda bostadsrätter och i kontorsmiljö. Det kan vara allt från ny kylanläggning i ett kontorskomplex till en ny värmeanläggning i en villa. Under åren har vi utfört många uppdrag åt både större och mindre fastighetsägare.